Dostawa i Płatności

SPOSOBY PŁATNOŚCI

1.       Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

1.1.    płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności (Przelewy24.pl),

1.2.    płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

2.       W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.

3.       W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 84 1090 1173 0000 0001 5266 7048 (Santander Bank S.A) DEEM CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul.  Stanisława Janickiego 9F, 63-520 Grabów nad Prosną, NIP: 5140359353. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”.

4.       Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty Ceny z tytułu Umowy Sprzedaży Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

5.       Produkt zostanie wysłany, a Treść Cyfrowa dostarczona dopiero po ich opłaceniu.

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU ORAZ DOSTARCZENIA TREŚCI CYFROWEJ

1.       Dostawa Produktów:

1.1.    koszty dostawy Produktu, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu,

1.2.    na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika,

1.3.    czas kompletowania Produktów wynosi do 2 dni roboczych od momentu:

a)       zaksięgowania środków pieniężnych wpłaconych z tytułu Umowy Sprzedaży na rachunku Sprzedawcy albo

b)      pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności.

1.4.    dostawa Produktów stanowiących rzeczy ruchome przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. do 2 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt),

1.5.    zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2.       Dostarczenie Treści Cyfrowej niezapisanej na nośniku niematerialnym.

2.1.    Treść Cyfrowa jest dostarczana po upływie terminu do odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych, chyba że Klient uprzednio wyraził wyraźną zgodę na dostarczenie Treści Cyfrowej przed upływem tego terminu,

2.2.    z zastrzeżeniem pkt 2.1, dostarczenie Treści Cyfrowej następuje niezwłocznie (tj. do 48 godzin od:

a)       zaksięgowaniu środków pieniężnych wpłaconych z tytułu Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej na rachunku Sprzedawcy albo

b)      pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności,

2.3.    Treść Cyfrowa zostanie dostarczona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia,

2.4.    Klient ma możliwość bezterminowego dostępu do Treści Cyfrowej i pobrania jej na swoje urządzenie,

2.5.    Sprzedawca dostarcza Klientowi Treść Cyfrową w najnowszej dostępnej wersji.